Schortinghuis

b2151
c2002
c2005
c2007
c2010
c2011
c2016
c2018
c2422
d2547
f2060
h3133
i2043
k3147
l2020
l2032
l2042
l2043
l2044
l3052
p3444
01/21 
start stop bwd fwd
De meeste ''Schortinghuizen'' wonen in Bellingwedde en Zaanstad. Adresnaam : Zeer veel familienamen zijn van aardrijkskundige namen afgeleid. Deze namen geven aan waar men vandaan kwam, welk gebied of landgoed men bezat of beheerde, of welke huizen men al dan niet met bijhorend land in eigendom of pacht had.     Bij deze laatste groep duiden de namen tevens aan waar men woonde. Dit type naam wordt dan ook wel met de term 'adresnaam' van de herkomstnamen onderscheiden. Herkomstnamen gaan voornamelijk terug op namen van steden, dorpen en landen; adresnamen op microtoponiemen: namen van huizen, velden, waterlopen, straten. 
Een uitgebreide stamboom van de familie Schortighuis, samengesteld door Erik Punt. 
                                  Met de knoppen rechts regelt u de voortgang van de artikelen zelf !