INLEIDING

In deze site van de Stichting ''Vrienden van de Nieuwe Schans wordt een verhaal 
verteld over een bijzondere buurt (historie en heden) per onderwerp (deelgebieden, families en groepen).
Wel houden we de chronologie er in. Ook nu beginnen we ongeveer 1810 en eindigen vandaag.
De deelgebieden zijn :     
        *             Oudezijl (Hotel Leeuwerik t/m begin Langeweg,
        *             Spoor, vanaf locomotievenloods tot en met station,
        *             Het Laantje,
        *             Natuurbad ''De Wilgenplas'', 
        *             Natuurgebied ''De Puttens''
        *             De ''Helling''
        *             Verlengde Hoofdstraat (Oudezijlsterweg) en zonodig verder,
        *             Schanskerdijk.      
 
  
 Er zijn diverse slogans te bedenken om het karakter van deze site aan te duiden :
a) ''Van Schanskerdiek tot Brugge tou, van 't Hellnkje tot 't zwembad'' variant op het ''Grunnens Laid''  hiermee aangevende het basisgebied van ons verhaal.
b)''De Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans gaat hiermee de diepte in'' aangevend de openhartige verhalen van vele medewerkers.
      In beeld, geschrift en gesproken woord wordt aandacht besteed aan emoties en gevoelens van de (ex)-bewoners van het gebied.  
c) ''Teamwork, simply stated, it is less me and more we''  of : ''Teamwork, eenvoudig gezegd, het gaat niet om mij, het gaat om ons''
    Alles is samengesteld m.m.v. (vroegere) bewoners van de Oudezijl e.o. De Oudezijl is een buurtschap in de gemeente Oldambt, provincie Groningen, ligt tegen Bad Nieuweschans aan, gescheiden door het   water van de Westerwoldse Aa. In 1628 werd op de punt van de Lange Akkeren, een hoger gelegen kleistrook in de
Dollardboezem, de Nieuwe Schans aangelegd.  
 
De sluis op de Dollard lag aan het eind van de Voorstraat. De uitwatering van De Westerwoldse Aa was destijds bij Oudeschans. In 1657 kwam de afsluiting tot stand van de oostelijke Dollard-
boezem door de aanleg van de "Stockhornsterdijk", ook wel "Schanskerdijk" genoemd, gelegen tussen Drieborg en Nieuweschans. Tot 1669 kruiste de loop van de Westerwoldse Aa deze zeedijk ongeveer waar thans het "Laantje" begint. Daar lag de zeesluis,  "AA-zijl" genaamd.
 

In 1661 gaf de stad Groningen opdracht om een nieuw kanaal te graven vanaf de "Tuutjeshut" tot aan Nieuweschans.Door het graven van dit kanaaltje ontstond de bocht in de Westerwoldse Aa.
In dit kanaal werd een tweede afwateringssluis aangelegd nl.de "Vierkarspelenzijl" genaamd. 

 
In 1669 schijnen bij een stormvloed zowel de AA-zijl als de Vierkarspelenzijl te zijn weggespoeld. De oorspronkelijke loop van de Westerwoldse Aa, de "Oude Aa" werd nu gedempt. Zeer waarschijnlijk is zo het "Laantje" ontstaan.In 1690 werd de "Tienkarspelenzijl" aangelegd op de plaats van de weggespoelde "Vierkarspelenzijl"
Door de sterke aanslijking van de Dollard werd in 1696 de Kroonpolder aangelegd en in 1706 de Christiaan Eberhardpolder. Toen ook de Linteloo-polder ontstond, moest een nieuwe sluis worden aangelegd nl. de "Generaliteitszijl" of de "Statenzijlenfort".De totstandkoming van de "Statenzijl" (is Oude Statenzijl) had tot gevolg, dat de "Tienkarspelenzijl" een binnenzijl was geworden. Voortaan zou ze steeds als "OUDEZIJL" worden aangeduid.
 

In 1829 werd deze "Oudezijl" opgeruimd, doch de naam bleef behouden voor de hele omgeving.In het kanaal komt een draaibrug. In 1827 is aan de Westerwoldse Aa, bij de "Helling" een grote Rijkswatermolen gebouwd. Door de verdere ontmanteling van de vesting kwamen in de loop van de negentiende en begin twintigste eeuw steeds meer bebouwing en kwamen nieuwe straatnamen. Bij Koninklijk Besluit van 8 augustus 1870 werd bepaald, dat Nieuweschans geen vesting meer zou zijn.
Deze site is een gezamenlijke productie van de Stichting "Vrienden van de Nieuwe Schans" en een aantal, inmiddels vaak gepensioneerde mensen, die hun jeugd hebben doorgebracht en / of zelfs vaak geboren zijn op de Oudezijl. Het geheel wordt gepubliceerd onder auspiciën en is eigendom van :